Certifiering

Kurser som leder till Certifiering eller Diplom

STF Ingenjörsutbildning/BFAB har som ett mål att erbjuda utbildning som leder till verklighetsnära kunskap och direkt tillämpbara färdigheter. Med den ambitionen i bagaget erbjuder vi ett antal kurser och längre utbildningar där du som deltagare har möjlighet att erhålla ett diplom eller ett certifikat som bevis på att du uppnått en viss kunskapsnivå. Kunskapsnivån och kompetensprofilen fastställs i vissa fall av STF i samråd med våra duktiga föreläsare som dagligdags arbetar med sitt specifika område, ibland av branschföretag där branschens villkor och normer sätter nivån. Det kan exempelvis vara rätten att utföra en viss verksamhet som krävs för en yrkesroll, tillträde till olika anläggningar eller enbart att avspegla en viss mognad och färdighet. Diplomet eller certifikatet är ett vidimerat utbildningsbevis för genomgången utbildning och uppnådda resultat.

På flera av våra kurser kan du erhålla ett certifikat eller diplom som ett bevis på uppnådd kompetensnivå. För samtliga dessa kurser gäller att du måste klarat ett prov. I vissa fall är provvillkoren satta av en myndighet eller en branschorganisation i andra är det kursledningen tillsammans med ämnesexperter som satt ihop proven.