Samhällsplanering

Samhällsplanering - Hållbar stadsbyggnad
2014-11-06 Geoenergi och VVS-system 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-01-28 Geoteknik - baskurs 2 dgr Stockholm Boka
2015-03-04 Miljöinventering av byggnader 2 dgr Stockholm Boka
2014-11-26 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr STOCKHOLM Boka
Samhällsplanering - Infrastruktur och trafik
Våren 2015 BIM för anläggningsbranschen - att beställa, projektera, bygga och förvalta 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-01-28 Geoteknik - baskurs 2 dgr Stockholm Boka
Samhällsplanering - Planprocessen
Våren 2015 BIM för anläggningsbranschen - att beställa, projektera, bygga och förvalta 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-01-28 Geoteknik - baskurs 2 dgr Stockholm Boka