Samhällsplanering

Samhällsplanering - Hållbar stadsbyggnad
2016-01-01 Miljöinventering av byggnader 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-11 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
2015-10-15 Rivning - med rätt hantering av process och material 2 dgr Stockholm Boka
Samhällsplanering - Infrastruktur och trafik
2015-12-01 ABT 06 2 dgr Stockholm Boka
2015-12-30 BIM för anläggningsbranschen - att beställa, projektera, bygga och förvalta 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-21 Tillgänglighet Utbildning inför Certifiering 1 dag Stockholm Boka
Samhällsplanering - Planprocessen
2015-12-30 BIM för anläggningsbranschen - att beställa, projektera, bygga och förvalta 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-20 PBL 1 dag Stockholm Boka
Hösten 2015 Planprocessen - så fungerar den 2 dgr STOCKHOLM Intresse