Samhällsplanering

Samhällsplanering - Hållbar stadsbyggnad
2014-04-24 Geoenergi med bergvärme och frikyla 2 dgr Stockholm Boka
2014-09-15 Geoenergi och VVS-system 2 dgr   Boka
2014-06-11 Geoteknik - baskurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-05-13 Miljöinventering av byggnader 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-12 Rivning - med rätt hantering av process och material 2 dgr   Boka
2014-05-15 Smart grid 2 dgr Stockholm Boka
2014-05-20 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr Stockholm Boka
2014-11-26 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr STOCKHOLM Boka
Samhällsplanering - Infrastruktur och trafik
2014-09-22 BIM anläggning 2 dgr   Boka
2014-06-11 Geoteknik - baskurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-05-14 Tillgänglighet Utbildning inför Certifiering 1 dag STOCKHOLM Boka
Samhällsplanering - Planprocessen
2014-09-22 BIM anläggning 2 dgr   Boka
2014-06-11 Geoteknik - baskurs 2 dgr STOCKHOLM Boka