Samhällsplanering

Samhällsplanering - Hållbar stadsbyggnad
2015-04-20 Geoenergi och VVS-system 2 dgr Stockholm Boka
2015-03-04 Miljöinventering av byggnader 2 dgr Stockholm Boka
2015-03-24 PBL 1 dag Stockholm Boka
2015-04-21 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
Hösten 2015 Rivning - med rätt hantering av process och material 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-05-20 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr STOCKHOLM Boka
Samhällsplanering - Planprocessen
2015-03-24 PBL 1 dag Stockholm Boka