Samhällsplanering

Samhällsplanering - Hållbar stadsbyggnad
2015-04-20 Geoenergi och VVS-system 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-19 Geoenergi och VVS-system 2 dgr Stockholm Boka
2015-05-27 Miljöinventering av byggnader 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-21 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
Hösten 2015 Rivning - med rätt hantering av process och material 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-05-20 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-12-01 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr STOCKHOLM Boka
Samhällsplanering - Infrastruktur och trafik
2015-06-02 ABT 06 2 dgr Stockholm Boka
2015-07-01 BIM för anläggningsbranschen - att beställa, projektera, bygga och förvalta 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-21 Tillgänglighet Utbildning inför Certifiering 1 dag STOCKHOLM Boka
Samhällsplanering - Planprocessen
2015-07-01 BIM för anläggningsbranschen - att beställa, projektera, bygga och förvalta 2 dgr STOCKHOLM Boka