Samhällsplanering

Samhällsplanering - Hållbar stadsbyggnad
2014-11-06 Geoenergi och VVS-system 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-01-28 Geoteknik - baskurs 2 dgr Stockholm Boka
2014-11-12 Rivning - med rätt hantering av process och material 2 dgr   Boka
2014-11-26 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr STOCKHOLM Boka
Samhällsplanering - Infrastruktur och trafik
2014-09-22 BIM för anläggningsbranschen - att beställa, projektera, bygga och förvalta 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-01-28 Geoteknik - baskurs 2 dgr Stockholm Boka
2014-10-02 Kompetens 2015 - Frukostseminarium i Kiruna 1 dag KIRUNA, Scandic Ferrum Boka
Samhällsplanering - Planprocessen
2014-09-22 BIM för anläggningsbranschen - att beställa, projektera, bygga och förvalta 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-01-28 Geoteknik - baskurs 2 dgr Stockholm Boka
2014-10-02 Kompetens 2015 - Frukostseminarium i Kiruna 1 dag KIRUNA, Scandic Ferrum Boka