Samhällsplanering

Samhällsplanering - Hållbar stadsbyggnad
2016-04-19 Miljöinventering av byggnader 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-11 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
2016-09-22 Rivning - med rätt hantering av process och material 2 dgr STOCKHOLM Boka
Samhällsplanering - Infrastruktur och trafik
2016-04-05 Tillgänglighet Utbildning inför Certifiering 1 dag STOCKHOLM Boka
Samhällsplanering - Planprocessen
2016-03-30 PBL 1 dag Stockholm Boka
2016-06-13 Planprocessen - så fungerar den 2 dgr STOCKHOLM Boka