Fastighet

Fastighet - Affärer och ekonomi
2014-10-01 Fastighetsekonomi för arkitekter och projektledare 2 dgr   Boka
2014-09-29 Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare 3 dgr   Boka
2014-05-14 Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-12 Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare 2 dgr   Boka
2014-10-06 Hyresförhandlingar för lokaler 2 dgr   Boka
2014-10-06 Kvalificerad fastighetsförvaltning 17 dgr Stockholm Boka
2014-05-07 Moms på fastigheter - fördjupning 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-27 Moms på fastigheter - grundkurs 2 dgr Stockholm Boka
Fastighet - Arbetsmiljö
2014-09-17 BAS-P Byggarbetsmiljösamordnare 2 dgr   Boka
2014-12-03 BAS-P Byggarbetsmiljösamordnare 2 dgr   Boka
2014-05-21 BAS-P Byggarbetsmiljösamordnare 2 dgr Stockholm Boka
Fastighet - Energi
2014-10-13 Certifiering av mätarmontör 2 dgr   Boka
2014-05-19 EcoDriving för fastigheter 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-10 EcoDriving för fastigheter 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-05-22 Energieffektivisering i kommersiella byggnader 2 dgr Stockholm Boka
2014-12-08 Energieffektivisering i kommersiella byggnader 2 dgr   Boka
2014-10-02 Fastighetsautomation 2 dgr   Boka
2014-09-15 Geoenergi och VVS-system 2 dgr   Boka
2014-10-01 Installationer - baskurs 2 dgr Stockholm Boka
2014-10-30 Installationer-Styr och regler 1 dag Stockholm Boka
2014-05-15 Smart grid 2 dgr Stockholm Boka
2014-05-20 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr Stockholm Boka
2014-11-26 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighet - Förvaltning och utveckling
2014-05-05 Beställarkompetens 2 dgr Gällöfsta, KUNGSÄNGEN Boka
2014-11-05 Beställarkompetens - Att upprätta en kravspecifikation 2 dgr STOCKHOLMS LÄN Boka
2014-06-03 Effektiva arbetsprocesser med Lean 2 dgr Stockholm Boka
2014-10-30 Installationer-Styr och regler 1 dag Stockholm Boka
2014-10-06 Kvalificerad fastighetsförvaltning 17 dgr Stockholm Boka
2014-10-08 Tillgänglighet - Baskurs 2 dgr Stockholm Boka
Fastighet - Hyres- och fastighetsjuridik
2014-11-24 Arrende- och andra nyttjanderätter - fördjupningsseminarium 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-09-24 Arrende och andra nyttjanderätter - grundkurs 2 dgr Stockholm Boka
2014-10-21 Fastighetsägarens ansvar 2 dgr Stockholm Boka
2014-10-22 Hyreskontrakt för lokaler 1 dag Stockholm Boka
2014-09-15 Hyresrätt - del 1 2 dgr Stockholm Boka
2014-10-13 Hyresrätt - del 1 2 dgr Stockholm Boka
2014-05-05 Hyresrätt - del 2 - Bostäder 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-20 Hyresrätt - del 2 - Lokaler 2 dgr   Boka
2014-06-02 Hyresrätt - del 3 - Lokaler 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-06 Kvalificerad fastighetsförvaltning 17 dgr Stockholm Boka
2014-05-12 Ledningsrätt och andra upplåtelser för master och ledningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-15 Ledningsrätt och andra upplåtelser för master och ledningar 2 dgr Stockholm Boka
Fastighet - Miljö
2015-02-03 Industriella avloppsvatten 3 dgr   Boka
2014-10-08 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr GÖTEBORG Boka
2014-05-13 Miljöinventering av byggnader 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-12 Rivning - med rätt hantering av process och material 2 dgr   Boka
Fastighet - Teknisk förvaltning
2014-10-02 Fastighetsautomation 2 dgr   Boka
2014-10-21 Fastighetsägarens ansvar 2 dgr Stockholm Boka
2014-10-01 Installationer - baskurs 2 dgr Stockholm Boka
2014-10-30 Installationer-Styr och regler 1 dag Stockholm Boka
2014-10-06 Kvalificerad fastighetsförvaltning 17 dgr Stockholm Boka
2014-10-08 Tillgänglighet - Baskurs 2 dgr Stockholm Boka
2014-05-14 Tillgänglighet Utbildning inför Certifiering 1 dag Stockholm Boka
Fastighet - Upphandling och avtal
2014-12-10 Aff - Fördjupning 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-05-05 Beställarkompetens 2 dgr Gällöfsta, KUNGSÄNGEN Boka
2014-11-05 Beställarkompetens - Att upprätta en kravspecifikation 2 dgr STOCKHOLMS LÄN Boka
2014-10-06 Kvalificerad fastighetsförvaltning 17 dgr Stockholm Boka
2014-10-07 Offentlig upphandling 2 dgr   Boka
2014-05-21 Planering och genomförande av mindre ombyggnader 2 dgr STOCKHOLM Boka