Fastighet

Fastighet - Affärer och ekonomi
Belysningsberäkning 1 dag   Intresse
2016-02-22 Fastighetsekonomi - baskurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-03-16 Fastighetsekonomi för arkitekter och projektledare 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare 2 dgr   Intresse
2016-06-08 Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-03-07 Hyresförhandlingar för lokaler 2 dgr STOCKHOLM Boka
Introduktion till fastighetsbranschen 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Moms på fastigheter - fördjupning 2 dgr   Intresse
2016-04-27 Moms på fastigheter - grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-09-28 Moms på fastigheter - grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighet - Arbetsmiljö
2015-12-02 BAS P Byggarbetsmiljösamordnare 2 dgr Stockholm Boka
2016-06-16 BAS P Byggarbetsmiljösamordnare 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighet - Energi
2015-11-30 Ecodriving för fastigheter 2 dgr STOCKHOLM Boka
Energieffektivisering i kommersiella byggnader 2 dgr   Intresse
2015-12-07 Fastighetsautomation 2 dgr STOCKHOLM Boka
Geoenergi och VVS-system 2 dgr   Intresse
Konvertera till biobränsle 2 dgr Stockholm Intresse
2015-12-01 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-16 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr Stockholm Boka
Fastighet - Förvaltning och utveckling
Aff - Grund 2 dgr   Intresse
BIM i förvaltning 1 dag   Intresse
2016-04-26 Driva mindre byggprojekt 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-30 Ecodriving för fastigheter 2 dgr STOCKHOLM Boka
Engelska för bygg- och fastighetsbranschen 4 dgr   Intresse
Fastighetsbildning för förvaltare 2 dgr   Intresse
Våren 2016 Grundläggande BIM 1 dag STOCKHOLM Intresse
Introduktion till fastighetsbranschen 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Konvertera till biobränsle 2 dgr Stockholm Intresse
2016-04-11 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 17 dgr STOCKHOLM Boka
2016-03-08 Tillgänglighet - Baskurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighet - Hyres- och fastighetsjuridik
2016-05-23 Arrende och andra nyttjanderätter - fördjupningsseminarium 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-02-24 Arrende och andra nyttjanderätter - grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-12-08 Fastighetsägarens ansvar 2 dgr Stockholm Boka
2016-04-13 Hyreskontrakt för lokaler 1 dag STOCKHOLM Boka
2016-03-01 Hyresrätt - del 1 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-05-30 Hyresrätt - del 3 - Lokaler 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-18 Hyresrätt del 2 - bostäder 2 dgr Stockholm Boka
2016-04-11 Hyresrätt del 2 - Lokaler 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-03-09 Ledningsrätt och andra upplåtelser för master och ledningar 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-03-30 PBL 1 dag Stockholm Boka
Fastighet - Miljö
2016-04-13 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-19 Miljöinventering av byggnader 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-10-11 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
Rivning - med rätt hantering av process och material 2 dgr   Intresse
Fastighet - Teknisk förvaltning
Aff - Grund 2 dgr   Intresse
BIM i förvaltning 1 dag   Intresse
2016-04-26 Driva mindre byggprojekt 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-30 Ecodriving för fastigheter 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-12-07 Fastighetsautomation 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-12-08 Fastighetsägarens ansvar 2 dgr Stockholm Boka
2016-04-06 Installationer - baskurs 2 dgr Stockholm Boka
Installationer-Styr och regler 1 dag   Intresse
Introduktion till fastighetsbranschen 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Konvertera till biobränsle 2 dgr Stockholm Intresse
2016-03-08 Tillgänglighet - Baskurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-05 Tillgänglighet Utbildning inför Certifiering 1 dag STOCKHOLM Boka
Fastighet - Upphandling och avtal
Aff - Fördjupning 2 dgr   Intresse
Aff - Grund 2 dgr   Intresse
2016-04-26 Driva mindre byggprojekt 2 dgr STOCKHOLM Boka
Engelska för bygg- och fastighetsbranschen 4 dgr   Intresse
Konsultavtalet - ABK 09 1 dag   Intresse
Offentlig upphandling 2 dgr   Intresse