Fastighet

Fastighet - Affärer och ekonomi
2015-03-04 Fastighetsekonomi - baskurs 2 dgr Stockholm Boka
2014-11-12 Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-06-10 Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-13 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr   Boka
2014-11-10 Moms på fastigheter - fördjupning 2 dgr Stockholm Boka
2014-10-27 Moms på fastigheter - grundkurs 2 dgr Stockholm Boka
Fastighet - Arbetsmiljö
2014-12-03 BAS P Byggarbetsmiljösamordnare 2 dgr Stockholm Boka
2014-11-04 Elektrisk schemaläsning - grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-06-02 Elektrisk schemaläsning - grundkurs 2 dgr Stocholm Boka
Fastighet - Energi
2015-02-19 Certifiering av mätarmontör 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-10 EcoDriving för fastigheter 2 dgr STOCKHOLM Boka
Energieffektivisering i kommersiella byggnader 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-03-05 Fastighetsautomation 2 dgr Stockholm Boka
2014-11-06 Geoenergi och VVS-system 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-08 Installationer - baskurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-30 Installationer-Styr och regler 1 dag Stockholm Boka
2015-02-05 Konvertering till biobränsle 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-26 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighet - Förvaltning och utveckling
2014-10-29 Aff - Grund 2 dgr Stockholm Boka
2014-11-05 Beställarkompetens 2 dgr Gällöfsta Konferens KUNGSÄNGEN Boka
2015-05-05 Beställarkompetens 2 dgr   Boka
2015-05-05 Beställarkompetens - Att upprätta en kravspecifikation 2 dgr   Boka
2014-12-10 Effektiva arbetsprocesser med Lean 2 dgr Stockholm Boka
2015-05-28 Effektiva arbetsprocesser med Lean 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-30 Installationer-Styr och regler 1 dag Stockholm Boka
2015-02-05 Konvertering till biobränsle 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-13 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr   Boka
2015-03-10 Tillgänglighet - Baskurs 2 dgr Stockholm Boka
Fastighet - Hyres- och fastighetsjuridik
2014-11-24 Arrende och andra nyttjanderätter - fördjupningsseminarium 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-02-16 Hyresrätt - del 1 2 dgr Stockholm Boka
2015-03-16 Hyresrätt - del 1 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-27 Hyresrätt - del 2 - Bostäder 2 dgr   Boka
2015-04-13 Hyresrätt - del 2 - Lokaler 2 dgr Stockholm Boka
2015-06-01 Hyresrätt - del 3 - Lokaler 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-13 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr   Boka
Fastighet - Miljö
2014-11-26 Förhandlingsteknik 3 dgr Stockholm Boka
2015-02-03 Industriella avloppsvatten 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-02-04 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-03-04 Miljöinventering av byggnader 2 dgr Stockholm Boka
2015-03-23 Radon - åtgärder i byggnader 3 dgr Stockholm Boka
Fastighet - Teknisk förvaltning
2014-10-29 Aff - Grund 2 dgr Stockholm Boka
2015-03-05 Fastighetsautomation 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-08 Installationer - baskurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-30 Installationer-Styr och regler 1 dag Stockholm Boka
2015-02-05 Konvertering till biobränsle 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-13 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr   Boka
2015-03-23 Radon - åtgärder i byggnader 3 dgr Stockholm Boka
2015-03-10 Tillgänglighet - Baskurs 2 dgr Stockholm Boka
Fastighet - Upphandling och avtal
2014-12-10 Aff - Fördjupning 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-29 Aff - Grund 2 dgr Stockholm Boka
2014-11-05 Beställarkompetens 2 dgr Gällöfsta Konferens KUNGSÄNGEN Boka
2015-05-05 Beställarkompetens 2 dgr   Boka
2015-05-05 Beställarkompetens - Att upprätta en kravspecifikation 2 dgr   Boka
2014-11-19 Konsultavtalet - ABK 09 2 dgr   Boka
2015-04-13 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr   Boka
2015-04-14 Offentlig upphandling 2 dgr Stockholm Boka
2014-11-11 Planering och genomförande av mindre ombyggnader 2 dgr Stockholm Boka