Fastighet

Fastighet - Affärer och ekonomi
2015-03-04 Fastighetsekonomi - baskurs 2 dgr Stockholm Boka
2015-03-18 Fastighetsekonomi för arkitekter och projektledare 2 dgr Stockholm Boka
Våren 2015 Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare 3 dgr Stockholm Intresse
2015-06-10 Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare 2 dgr Stockholm Boka
2015-03-09 Hyresförhandlingar för lokaler 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-13 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr   Boka
2015-05-25 Moms på fastigheter - fördjupning 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-20 Moms på fastigheter - grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighet - Arbetsmiljö
2015-01-28 BAS P Byggarbetsmiljösamordnare 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-22 BAS P Byggarbetsmiljösamordnare 2 dgr Stockholm Boka
2015-06-02 Elektrisk schemaläsning - grundkurs 2 dgr Stocholm Boka
Fastighet - Energi
2015-03-10 Belysningsdesign-ljussättning-beräkning 3 dgr Stockholm Boka
2015-02-19 Certifiering av mätarmontör 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-02-12 EcoDriving för fastigheter 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-23 Energieffektivisering i kommersiella byggnader 2 dgr Stockholm Boka
2015-03-05 Fastighetsautomation 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-20 Geoenergi och VVS-system 2 dgr   Boka
2015-04-08 Installationer - baskurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-20 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr   Boka
Fastighet - Förvaltning och utveckling
Våren 2015 Aff - Grund 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-03-10 Belysningsdesign-ljussättning-beräkning 3 dgr Stockholm Boka
2015-05-05 Beställarkompetens 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-05 Beställarkompetens - Att upprätta en kravspecifikation 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-02-12 EcoDriving för fastigheter 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-28 Effektiva arbetsprocesser med Lean 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-13 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr   Boka
Styrning och samordning av underhåll och små projekt - Stockholm Intresse
2015-03-10 Tillgänglighet - Baskurs 2 dgr Stockholm Boka
Fastighet - Hyres- och fastighetsjuridik
2015-11-02 Arrende och andra nyttjanderätter - fördjupningsseminarium 2 dgr Stockholm Boka
2015-03-02 Arrende och andra nyttjanderätter - grundkurs 2 dgr Stockholm Boka
2015-09-28 Arrende och andra nyttjanderätter - grundkurs 2 dgr Stockholm Boka
2015-06-03 Fastighetsägarens ansvar 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-15 Hyreskontrakt för lokaler 1 dag Stockholm Boka
2015-02-23 Hyresrätt - del 1 2 dgr Stockholm Boka
2015-03-16 Hyresrätt - del 1 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-27 Hyresrätt - del 2 - Bostäder 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-13 Hyresrätt - del 2 - Lokaler 2 dgr Stockholm Boka
2015-06-01 Hyresrätt - del 3 - Lokaler 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-13 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr   Boka
2015-03-24 PBL 1 dag Stockholm Boka
Fastighet - Miljö
2015-03-10 Belysningsdesign-ljussättning-beräkning 3 dgr Stockholm Boka
2015-03-04 Förhandlingsteknik 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-02-04 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-03-04 Miljöinventering av byggnader 2 dgr Stockholm Boka
2015-03-23 Radon - åtgärder i byggnader 3 dgr Stockholm Boka
2015-04-21 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
Hösten 2015 Rivning - med rätt hantering av process och material 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Fastighet - Teknisk förvaltning
Våren 2015 Aff - Grund 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-02-12 EcoDriving för fastigheter 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-03-05 Fastighetsautomation 2 dgr Stockholm Boka
2015-06-03 Fastighetsägarens ansvar 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-08 Installationer - baskurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-13 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr   Boka
2015-03-23 Radon - åtgärder i byggnader 3 dgr Stockholm Boka
Styrning och samordning av underhåll och små projekt - Stockholm Intresse
2015-03-10 Tillgänglighet - Baskurs 2 dgr Stockholm Boka
2015-02-13 Upphandling av data och telekommunikation för fastighetsägare 1 dag Stockholm Boka
Fastighet - Upphandling och avtal
2015-11-04 Aff - Fördjupning 2 dgr STOCKHOLM Boka
Våren 2015 Aff - Grund 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-05-05 Beställarkompetens 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-05 Beställarkompetens - Att upprätta en kravspecifikation 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-21 Konsultavtalet - ABK 09 1 dag Stockholm Boka
2015-04-13 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr   Boka
2015-04-14 Offentlig upphandling 2 dgr Stockholm Boka
2015-03-24 PBL 1 dag Stockholm Boka
Styrning och samordning av underhåll och små projekt - Stockholm Intresse
2015-02-13 Upphandling av data och telekommunikation för fastighetsägare 1 dag Stockholm Boka