Fastighet

Fastighet - Affärer och ekonomi
2015-06-02 ABT 06 2 dgr Stockholm Boka
2015-09-23 Fastighetsekonomi - baskurs 2 dgr Stockholm Boka
2015-09-30 Fastighetsekonomi för arkitekter och projektledare 2 dgr Stockholm Boka
2015-05-04 Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare 2 dgr Stockholm Boka
2015-06-15 Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-18 Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-05 Hyresförhandlingar för lokaler 2 dgr Stockholm Boka
Hösten 2015 Introduktion till fastighetsbranschen 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-04-13 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-05 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-25 Moms på fastigheter - fördjupning 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-16 Moms på fastigheter - fördjupning 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-20 Moms på fastigheter - grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-21 Moms på fastigheter - grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-25 Professionell engelska för fastighetsbranschen 4 dgr Stockholm Boka
Fastighet - Arbetsmiljö
2015-04-22 BAS P Byggarbetsmiljösamordnare 2 dgr Stockholm Boka
2015-09-09 BAS P Byggarbetsmiljösamordnare 2 dgr Stockholm Boka
2015-12-02 BAS P Byggarbetsmiljösamordnare 2 dgr Stockholm Boka
2015-06-02 Elektrisk schemaläsning - grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighet - Energi
2015-04-23 Energieffektivisering i kommersiella byggnader 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-05 Energieffektivisering i kommersiella byggnader 2 dgr Stockholm Boka
2015-12-07 Fastighetsautomation 2 dgr stockholm Boka
2015-04-20 Geoenergi och VVS-system 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-19 Geoenergi och VVS-system 2 dgr Stockholm Boka
2015-05-20 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-12-01 Solceller - teknik och ekonomi 2 dgr STOCKHOLM Boka
Fastighet - Förvaltning och utveckling
2015-05-19 Aff - Grund 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-27 Aff - Grund 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-17 Att leda små projekt 2 dgr Stockholm Boka
2015-09-22 Belysningsdesign-ljussättning-beräkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-05 Beställarkompetens 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-28 EcoDriving för fastigheter 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-28 Effektiva arbetsprocesser med Lean 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-11 Effektiva arbetsprocesser med Lean 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-25 Fastighetsbildning för förvaltare 2 dgr STOCKHOLM Boka
Hösten 2015 Introduktion till fastighetsbranschen 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-04-13 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-11 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-05 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-06 Tillgänglighet - Baskurs 2 dgr Stockholm Boka
Fastighet - Hyres- och fastighetsjuridik
2015-11-02 Arrende och andra nyttjanderätter - fördjupningsseminarium 2 dgr Stockholm Boka
2015-09-28 Arrende och andra nyttjanderätter - grundkurs 2 dgr Stockholm Boka
2015-06-03 Fastighetsägarens ansvar 2 dgr Stockholm Boka
2015-12-08 Fastighetsägarens ansvar 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-15 Hyreskontrakt för lokaler 1 dag Stockholm Boka
2015-11-11 Hyreskontrakt för lokaler 1 dag Stockholm Boka
2015-10-19 Hyresrätt - del 1 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-27 Hyresrätt - del 2 - Bostäder 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-13 Hyresrätt - del 2 - Lokaler 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-09 Hyresrätt - del 2 - Lokaler 2 dgr Stockholm Boka
2015-06-01 Hyresrätt - del 3 - Lokaler 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-13 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-05 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr STOCKHOLM Boka
2015-04-28 Ledningsrätt och andra upplåtelser för master och ledningar 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-12 Ledningsrätt och andra upplåtelser för master och ledningar 2 dgr Stockholm Boka
Fastighet - Miljö
2015-09-22 Belysningsdesign-ljussättning-beräkning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-06-01 Förhandlingsteknik 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-09-23 Kvalitets- och miljöledning 3 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-27 Miljöinventering av byggnader 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-21 Resurseffektiv vattenrening (fd Industriella avloppsvatten) 3 dgr Stockholm Boka
Hösten 2015 Rivning - med rätt hantering av process och material 2 dgr STOCKHOLM Intresse
Fastighet - Teknisk förvaltning
2015-05-19 Aff - Grund 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-27 Aff - Grund 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-17 Att leda små projekt 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-28 EcoDriving för fastigheter 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-12-07 Fastighetsautomation 2 dgr stockholm Boka
2015-06-03 Fastighetsägarens ansvar 2 dgr Stockholm Boka
2015-12-08 Fastighetsägarens ansvar 2 dgr Stockholm Boka
2015-04-08 Installationer - baskurs 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-05 Installationer - baskurs 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-17 Installationer-Styr och regler 1 dag Stockholm Boka
Hösten 2015 Introduktion till fastighetsbranschen 2 dgr STOCKHOLM Intresse
2015-04-13 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-05 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-06 Tillgänglighet - Baskurs 2 dgr Stockholm Boka
2015-10-21 Tillgänglighet Utbildning inför Certifiering 1 dag STOCKHOLM Boka
Fastighet - Upphandling och avtal
2015-11-04 Aff - Fördjupning 2 dgr Stockholm Boka
2015-05-19 Aff - Grund 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-27 Aff - Grund 2 dgr Stockholm Boka
2015-11-17 Att leda små projekt 2 dgr Stockholm Boka
2015-05-05 Beställarkompetens 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-05-05 Beställarkompetens - Att upprätta en kravspecifikation 2 dgr KUNGSÄNGEN Boka
2015-05-21 Konsultavtalet - ABK 09 1 dag Stockholm Boka
2015-11-10 Konsultavtalet - ABK 09 1 dag Stockholm Boka
2015-04-13 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-05 Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare 16 dgr STOCKHOLM Boka
2015-10-27 Offentlig upphandling 2 dgr Stockholm Boka