Bygg och Fastighet - BFAB

- ett dotterbolag till STF Ingenjörsutbildning AB

BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB) är den största leverantören av fortbildning till bygg- och fastighetssektorn i Sverige.

Vår ambition är att vara bäst på att hjälpa kunden att nå sina mål genom rätt kompetensutveckling. Att alltid leverera högsta kvalitet och ständigt vässa våra erbjudande. Vi har genom vår bredd, spets  och nyfikenhet det du kräver och ska förvänta dig då du investerar i kompetensutveckling.

Produktutveckling

BFAB utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårt kursutbud! Kontakta BFABs vd och Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.

                             Katalog 2015                      
Johan Onno

Läs mer

Aktuellt inom BFAB

Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastig…

Du får en heltäckande utbildning och en bred plattform i fastighetsförvaltning med fördjupning inom juridik och ekonomi. Du lär dig vilka verktyg du...

5 okt 2015 - 9 sep 2016

Läs mer & boka

Projektledning i byggprocessen, block 1-5

Vår kvalificerade projektledarutbildning är anpassad och framtagen till dig som är eller är på väg in i rollen som projektledare för byggprojekt. Vi...

13 okt 2015 - 24 feb 2016

Läs mer & boka

Geoenergi och VVS-system

På kursen får du lära dig att planera och dimensionera Geoenergi för att utnyttja den fulla potentialen av bergvärme och frikyla som samverkar med...

19 - 20 okt 2015

Läs mer & boka

Kommande kurser

BAS P Byggarbetsmiljösamordnare

Kursen går igenom vad som krävs för att vara BAS P. Du får kunskap om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöfrågor, roller och ansvar, vilka områden som ska...

9 - 10 sep 2015

Läs mer & boka

Belysningsdesign-ljussättning-planering

NY KURS! Modern belysning för modern miljö! Använd belysning för att skapa rätt stämning! När, var och hur ska man använda olika ljuskällor och vilka...

22 - 23 sep 2015

Läs mer & boka

Fastighetsekonomi - baskurs

Blir du ibland lite osäker under en diskussion om fastighetsföretagets ekonomi? Vi ger dig de nödvändiga kunskaperna för att du på egen hand ska...

23 - 24 sep 2015 (7 platser kvar)

Läs mer & boka

Kvalitets- och miljöledning

Unik kurs! Gå den enda kursen på marknaden som ger dig kunskap om både ISO 9001 och ISO 14001. Du skaffar dig kunskap om hur du rent konkret...

23 - 25 sep 2015

Läs mer & boka

Belysningsberäkning

NY KURS! Det finns idag många metoder och hjälpmedel att beräkna belysningskostnader. Under de år som belysningsplanering har skett med hjälp av...

24 sep 2015

Läs mer & boka

Arrende och andra nyttjanderätter - grundkurs

Fastighetsförvaltningen och nyttjande av mark och vatten präglas i ökad utsträckning av förräntningskrav, effektivitet och ny teknik. Valet av...

28 - 29 sep 2015 (7 platser kvar)

Läs mer & boka

BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare

Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets krav samt hur detta praktiskt kan...

30 sep 2015

Läs mer & boka

Fastighetsekonomi för arkitekter och projektledare

Vilka faktorer styr fastighetsägarens investeringar och hur påverkar dina projekt deras och beställarens ekonomi? Hur sätter du dina ekonomiska mål...

30 sep - 1 okt 2015

Läs mer & boka

Planprocessen - så fungerar den

KURS UNDER UTVECKLING! Planeras att genomföras hösten 2015. Kursen ger dig övergripande kunskap om planprocessens förfarande, inblandade aktörer...

Hösten 2015

Läs mer & boka
Alla kurser