Bygg och Fastighet - BFAB

- ett dotterbolag till STF Ingenjörsutbildning AB

BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB) är den största leverantören av fortbildning till bygg- och fastighetssektorn i Sverige.

Vår ambition är att vara bäst på att hjälpa kunden att nå sina mål genom rätt kompetensutveckling. Att alltid leverera högsta kvalitet och ständigt vässa våra erbjudande. Vi har genom vår bredd, spets  och nyfikenhet det du kräver och ska förvänta dig då du investerar i kompetensutveckling.

Produktutveckling

BFAB utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårt kursutbud! Kontakta BFABs vd och Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.

                             Katalog 2015                      
Johan Onno

Läs mer

Aktuellt inom BFAB

Byggprocessen - så fungerar den

Byggbranschen är spännande! Många olika aktörer är inblandade i processens olika skeden och särskilda avtal ska skrivas mellan beställare och...

5 maj 2015

Läs mer & boka

Fastighetsbildning för förvaltare

När ska jag reglera min fastighets behov med servitut och när ska jag påkalla bildande av en gemensamhetsanläggning? Vad kan jag påverka i processen...

25 - 26 maj 2015 (6 platser kvar)

Läs mer & boka

Entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandlin…

Du får en heltäckande fördjupningsutbildning i entreprenadjuridik med en...

25 - 29 maj 2015

Läs mer & boka

Kommande kurser

Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare

Du lär dig att göra investeringsbedömning, fastighetsvärdering och analys för ny- och ombyggnad. Du lär dig även att jämföra olika typer av...

4 - 5 maj 2015 (2 platser kvar)

Läs mer & boka

Beställarkompetens

Utveckla din förmåga genom behovsanalys att skapa framgångsrika upphandlingar och uppdrag.

Hur säkerställer jag förståelse för mitt...

5 - 6 maj 2015

Läs mer & boka

Beställarkompetens - Att upprätta en kravspecifikation

Utveckla din förmåga genom behovsanalys att skapa framgångsrika upphandlingar och uppdrag.
Hur säkerställer jag förståelse för mitt behov och...

5 - 6 maj 2015 (9 platser kvar)

Läs mer & boka

Byggprocessen - så fungerar den

Byggbranschen är spännande! Många olika aktörer är inblandade i processens olika skeden och särskilda avtal ska skrivas mellan beställare och...

5 maj 2015

Läs mer & boka

Aff - Grund

Grundkursen ger dig grunderna för hur du ska genomgöra upphandling av tjänsteentreprenader med stöd av Aff. Efter genomgången kurs vet du hur du skall...

19 - 20 maj 2015 (10 platser kvar)

Läs mer & boka

AMA Anläggning 13 med beskrivningsteknik

Genom att använda AMA när du gör din beskrivning underlättas kommunikationen mellan beställare och utförare och du undviker missförstånd. Anbuds-...

19 - 20 maj 2015

Läs mer & boka

BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare

Lär dig vad som åläggs en byggarbetsmiljöansvarig och en byggarbetsmiljösamordnare (BAS) enligt Arbetsmiljöverkets krav. En byggarbetsmiljösamordnare...

20 maj 2015 (4 platser kvar)

Läs mer & boka

Solceller - teknik och ekonomi

I kursen om solceller kommer du att få lära dig hur en solcell och ett solcellssystem fungerar, vilken påverkan temperatur och skuggning har på...

20 - 21 maj 2015

Läs mer & boka

Konsultavtalet - ABK 09

Uppnå det bästa resultatet i ett projekt genom tydliga konsultavtal och en gemensam målbild.
Genom att använda ABK09 som grund för konsultavtal...

21 maj 2015

Läs mer & boka
Alla kurser