Bygg och Fastighet - BFAB

- ett dotterbolag till STF Ingenjörsutbildning AB

BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB) är den största leverantören av fortbildning till bygg- och fastighetssektorn i Sverige.

Vår ambition är att vara bäst på att hjälpa kunden att nå sina mål genom rätt kompetensutveckling. Att alltid leverera högsta kvalitet och ständigt vässa våra erbjudande. Vi har genom vår bredd, spets  och nyfikenhet det du kräver och ska förvänta dig då du investerar i kompetensutveckling.

Kika gärna i vår kurskatalog här   

Produktutveckling

BFAB utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårt kursutbud! Kontakta BFABs vd och Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Johan Onno

Läs mer

Aktuellt inom BFAB

AMA Anläggning 13 med beskrivningsteknik

Genom att använda AMA när du gör din beskrivning underlättas kommunikationen mellan beställare och utförare och du undviker missförstånd. Anbuds-...

18 - 19 nov 2014

Läs mer & boka

Projekteringsledning - roll och process

Projekteringen är en kreativ process med många inblandade parter. I denna utbildning får du inblick och förståelse för projekteringsledarens roll,...

2 - 3 dec 2014

Läs mer & boka

Konvertering till biobränsle

1 januari 2015 reduceras industrins skattesubventioner på olja och konvertering till biobränsle blir ett attraktivt beslut. Vi ger dig kunskap om...

5 - 6 feb 2015

Läs mer & boka

Kommande kurser

BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare

Du får kunskap i vad som krävs av dig som beställare, byggherre, BAS P och BAS U byggarbetsmiljösamordnare samt
hur detta praktiskt ska...

4 nov 2014

Läs mer & boka

Elektrisk schemaläsning - grundkurs

Den här kursen vänder sig till dig som ritar eller behöver tolka elscheman. Du får ökad förståelse av elektriska scheman för att praktiskt kunna...

4 - 5 nov 2014 (10 platser kvar)

Läs mer & boka

Grundkurs i entreprenadjuridik - Upphandling och avtal

Ger kunskap om de grundläggande reglerna som tillämpas vid upphandling och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt. Genomgången kurs ger också en...

4 - 5 nov 2014

Läs mer & boka

Beställarkompetens

Utveckla din förmåga genom behovsanalys att skapa framgångsrika upphandlingar och uppdrag.

Hur säkerställer jag förståelse för mitt...

5 - 6 nov 2014

Läs mer & boka

Geoenergi och VVS-system

För att kunna utnyttja den fulla potentialen av Geoenergi med installation av bergvärme och frikyla är det viktigt att veta hur man matchar markens...

6 - 7 nov 2014 (9 platser kvar)

Läs mer & boka

AMA EL 12

Säkra byggprocessen från första förfrågningsunderlaget till sista slutbesiktningen. Du får kunskap i hur man använder och tillämpar AMA EL i...

10 - 11 nov 2014

Läs mer & boka

EcoDriving för fastigheter

Vässa driften i fastigheten och få ökad kostnadseffektivitet. Du får på kort tid inblick i hur man praktiskt går till väga för att hitta fastighetens...

10 - 11 nov 2014 (5 platser kvar)

Läs mer & boka

Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare

Du lär dig nyckeltal inom fastighetsekonomin och hur dessa hänger ihop samt att göra lönsamhetsberäkningar och räknar ut hyrestillägg. Du lär dig även...

12 - 13 nov 2014 (3 platser kvar)

Läs mer & boka

Rivning - med rätt hantering av process och material

Kurstillfället är inställt!
Kursen genomförs till hösten 2015.

Du får hela processen från planering och inventering till...

12 - 13 nov 2014

Läs mer & boka
Alla kurser