Bygg och Fastighet - BFAB

- ett dotterbolag till STF Ingenjörsutbildning AB

BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB) är den största leverantören av fortbildning till bygg- och fastighetssektorn i Sverige.

Vår ambition är att vara bäst på att hjälpa kunden att nå sina mål genom rätt kompetensutveckling. Att alltid leverera högsta kvalitet och ständigt vässa våra erbjudande. Vi har genom vår bredd, spets  och nyfikenhet det du kräver och ska förvänta dig då du investerar i kompetensutveckling.

Produktutveckling

BFAB utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårt kursutbud! Kontakta BFABs vd och Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.


Johan Onno

Läs mer

Aktuellt inom BFAB

Projektledning i byggprocessen, block 1-5

Vår kvalificerade projektledarutbildning är anpassad och framtagen till dig som är eller är på väg in i rollen som projektledare för byggprojekt. Vi...

14 okt 2014 - 12 feb 2015 (10 platser kvar)

Läs mer & boka

Sanktionsavgift

Nytt från Arbetsmiljöverket Juli 2014: Sanktionsavgift i stället för böter
– vad är skillnaden?
Här får du som arbetsgivare översiktlig...

20 okt 2014

Läs mer & boka

Projektkommunikation

Kvaliteten på kommunikationen i ett projekt är direkt avgörande för resultatet. Effektiviteten och arbetsglädjen ökar och deltagarna kan...

30 sep - 1 okt 2014

Läs mer & boka

Kommande kurser

BIM för anläggningsbranschen - att beställa, projektera, bygga och förvalta

NY KURS!
I denna kurs får du en kunskapsgrund att stå på och redskap och språk för att agera som en kunnig part i...

22 - 23 sep 2014 (4 platser kvar)

Läs mer & boka

Arrende och andra nyttjanderätter - grundkurs

Fastighetsförvaltningen och nyttjande av mark och vatten präglas i ökad utsträckning av förräntningskrav, effektivitet och ny teknik. Valet av...

24 - 25 sep 2014 (6 platser kvar)

Läs mer & boka

Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare

Du lär dig att göra investeringsbedömning, fastighetsvärdering och analys för ny- och ombyggnad. Du lär dig även att jämföra olika typer av...

29 sep - 1 okt 2014 (8 platser kvar)

Läs mer & boka

BAS P/U Byggarbetsmiljösamordnare

Du får efter genomgången kurs veta vad som åläggs en Beställare, Byggherre och en Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U och hur detta praktiskt ska...

30 sep 2014 (4 platser kvar)

Läs mer & boka

Projektkommunikation

Kvaliteten på kommunikationen i ett projekt är direkt avgörande för resultatet. Effektiviteten och arbetsglädjen ökar och deltagarna kan...

30 sep - 1 okt 2014

Läs mer & boka

Fastighetsekonomi för arkitekter och projektledare

Vilka faktorer styr fastighetsägarens investeringar och hur påverkar dina projekt  deras och beställarens ekonomi?  Hur sätter du dina ekonomiska mål...

1 - 2 okt 2014

Läs mer & boka

Installationer - baskurs

Du får en pedagogisk genomgång, av en entusiastisk föreläsare i Tomas Engdahl, om hur installationerna fungerar, vad de kräver för att fungera och...

1 - 2 okt 2014

Läs mer & boka

Hyresförhandlingar för lokaler

Det ska löna sig att förhandla!
Kursen lär dig att uppnå bättre resultat i dina hyresförhandlingar för lokaler. Effektiva arbetssätt och metoder...

6 - 7 okt 2014

Läs mer & boka

Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare

Bli diplomerad fastighetsförvaltare.
Du får en heltäckande utbildning och en bred plattform i fastighetsförvaltning med fördjupning inom...

6 okt 2014 - 9 sep 2015 (10 platser kvar)

Läs mer & boka
Alla kurser