Bygg och Fastighet - BFAB

- ett dotterbolag till STF Ingenjörsutbildning AB

BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB) är den största leverantören av fortbildning till bygg- och fastighetssektorn i Sverige.

Vår ambition är att vara bäst på att hjälpa kunden att nå sina mål genom rätt kompetensutveckling. Att alltid leverera högsta kvalitet och ständigt vässa våra erbjudande. Vi har genom vår bredd, spets  och nyfikenhet det du kräver och ska förvänta dig då du investerar i kompetensutveckling.

Produktutveckling

BFAB utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårt kursutbud! Kontakta BFABs vd och Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.

                             Katalog 2015                      
Johan Onno

Läs mer

Aktuellt inom BFAB

Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastig…

Bli diplomerad fastighetsförvaltare. Du får en heltäckande utbildning och en bred plattform i fastighetsförvaltning med fördjupning inom juridik och...

13 apr 2015 - 17 jun 2016 Fulltecknad

Läs mer & boka

Fastighetsbildning för förvaltare

När ska jag reglera min fastighets behov med servitut och när ska jag påkalla bildande av en gemensamhetsanläggning? Vad kan jag påverka i processen...

25 - 26 maj 2015 (8 platser kvar)

Läs mer & boka

Kommande kurser

Installationer - baskurs

Om du sitter med i en projekt- eller projekteringsgrupp kan det vara bra att kunna lite om övriga konsulters discipliner. Här får en pedagogisk...

8 - 9 apr 2015

Läs mer & boka

Hyresrätt - del 2 - Lokaler

Fördjupningskurs med praktisk tillämpning för lokaler. Du kommer att få helt nya insikter om hur du sätter hyran i ett givande förhandlingsspel. Du...

13 - 14 apr 2015 (3 platser kvar)

Läs mer & boka

Kvalificerad fastighetsförvaltning - Diplomerad fastighetsförvaltare

Bli diplomerad fastighetsförvaltare. Du får en heltäckande utbildning och en bred plattform i fastighetsförvaltning med fördjupning inom juridik och...

13 apr 2015 - 17 jun 2016 Fulltecknad

Läs mer & boka

Projekteringsledning - roll och process

Projekteringen är en kreativ process med många inblandade parter. I denna utbildning får du inblick och förståelse för projekteringsledarens roll,...

13 - 14 apr 2015 (7 platser kvar)

Läs mer & boka

AMA AF 12

AMA AF är en del av byggsektorns avtalssystem och kopplad till andra föreskrifter. Du får en grundlig genomgång av de olika avtalen så att du...

15 - 16 apr 2015

Läs mer & boka

Hyreskontrakt för lokaler

En kurs för dig som hyresgäst eller fastighetsägare. Du får lära dig att upprätta hyreskontrakt för lokaler och vad som är viktigt affärsmässigt. Du...

15 apr 2015

Läs mer & boka

Moms på fastigheter - grundkurs

Reglerna kring moms på fastigheter är komplicerade, men medarbetare som vet vad som gäller kan hantera momsfrågorna på ett riktigt sätt och spara...

20 - 21 apr 2015 (4 platser kvar)

Läs mer & boka

BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare

Lär dig vad som åläggs en byggarbetsmiljöansvarig och en byggarbetsmiljösamordnare (BAS) enligt Arbetsmiljöverkets krav. En byggarbetsmiljösamordnare...

21 apr 2015 (7 platser kvar)

Läs mer & boka

Grundkurs i entreprenadjuridik - Upphandling och avtal

Kursen ger dig kunskap om de grundläggande reglerna som tillämpas vid upphandling och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt. Genomgången kurs...

21 - 22 apr 2015 (8 platser kvar)

Läs mer & boka
Alla kurser