El

2015-12-08 Personlig skyddsutrustning (PPE) - Ditt livsviktiga val 1 dag STOCKHOLM ARLANDA Boka
2015-11-11 Olycksfallsbekämpning - utredning av olycksfall och tillbud 2 dgr GÖTEBORG Boka
2015-06-11 Potentialutjämning & Åskskydd 2 dgr STOCKHOLM Boka
Juni 2015
2015-06-02 Elektrisk schemaläsning - grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2015-11-19 BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
2015-10-22 BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
September 2015
2015-09-30 BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka