El

December 2015
2015-12-08 Personlig skyddsutrustning (PPE) - Ditt livsviktiga val 1 dag STOCKHOLM ARLANDA Boka
Februari 2016
2016-02-18 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
April 2016
2016-04-18 ATEX direktiv 3 dgr STOCKHOLM Boka
2016-04-21 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag JÖNKÖPING Boka
Maj 2016
2016-05-10 Åskskydd 1 dag Stockholm Boka
2016-05-16 BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag STOCKHOLM Boka
Kurser på terminsbasis
Olycksfallsbekämpning - utredning av olycksfall och tillbud 2 dgr   Intresse