El

Oktober 2014
2014-10-07 Potentialutjämning & Åskskydd 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-10-20 Sanktionsavgift 1 dag Stockholm Boka
2014-10-21 BAS P/U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
November 2014
2014-11-04 Elektrisk schemaläsning-grundkurs 2 dgr STOCKHOLM Boka
2014-11-04 BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Göteborg Boka
December 2014
2014-12-02 BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare 1 dag Stockholm Boka
Juni 2015
2015-06-02 Elektrisk schemaläsning-grundkurs 2 dgr Stocholm Boka
Kurser på terminsbasis
Hösten 2014 Olycksutredning - riskanalys och händelseanalys 2 dgr STOCKHOLM Intresse