Arbetsmiljö

STFs kurser inom området Arbetsmiljö hjälper dig att bli uppdaterad på de lagar och förordningar som gäller. Därmed kan du undvika olyckor och segdragna ansvarstvister. Vi har även utbildningar som ger dig konkreta verktyg för att uppnå en säkrare arbetsmiljö. 

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.

Jessica Bergmark
Marita Wallin

Läs mer

Kommande kurser

Potentialutjämning & Åskskydd

Du lär dig att utföra en potentialutjämning som uppfyller kraven för en elsäker anläggning. Här klargörs även vad som skiljer skyddsutjämning från...

28 - 29 apr

Läs mer & boka

Elektrisk schemaläsning-grundkurs

Den här kursen vänder sig till dig som ritar eller behöver tolka elektriska scheman. Du får ökad förståelse mellan symbolers utseende, betydelse och...

13 - 14 maj (8 platser kvar)

Läs mer & boka

Olycksutredning - riskanalys och händelseanalys

Du får förståelse kring varför olyckor uppstår och du får lära dig att använda verktyg och metoder som gör att du kan förhindra olycksfall/tillbud....

14 - 15 maj

Läs mer & boka

Nätverk ELSÄK-träff 3 den 19-20 maj

Nätverk ELSÄK ska vara ett forum/mötesplats för kollegor som har ett övergripande elansvar. Nätverk ELSÄK ska vara en...

19 - 20 maj

Läs mer & boka

CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys

Hur säkra är dina maskiner och processer?
Maskindirektivet 2006/42/EG (AFS 2008:3) ger stora friheter till egna lösningar, men skapar...

20 - 22 maj

Läs mer & boka

Revision av ledningssystem - arbetsmiljö, kvalitet och miljö

Uppdaterad och utökad kurs - nu också med arbetsmiljörevision. För första gången erbjuder nu STF dig en tredagarskurs i integrerad revision av...

20 - 22 maj

Läs mer & boka

BAS-P Byggarbetsmiljösamordnare

Fulltecknad. Nästa kurstillfälle 17-18 september 2014.


Här får du lära dig vad som krävs för att vara BAS-P. Du får redskapen för...

21 - 22 maj Fulltecknad

Läs mer & boka

Arbetsmiljö - Grund (för elbranschen)

Få mer kunskap i arbetsmiljölagstiftning, arbetsmiljöregler samt hur företagets systematiska arbetsmiljöarbete skall fungera enligt givna regler för...

Läs mer & boka

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare

Du får efter genomgången kurs veta vad som åläggs en Beställare, Byggherre och en Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U och hur detta praktiskt ska...

2 jun

Läs mer & boka
Alla kurser