Arbetsmiljö

STFs kurser inom området Arbetsmiljö hjälper dig att bli uppdaterad på de lagar och förordningar som gäller. Därmed kan du undvika olyckor och segdragna ansvarstvister. Vi har även utbildningar som ger dig konkreta verktyg för att uppnå en säkrare arbetsmiljö. 

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.

Jessica Bergmark
Marita Wallin

Läs mer

Kommande kurser

BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare

Du får kunskap i vad som åläggs dig som  beställare, byggherre, BAS P och BAS U byggarbetsmiljösamordnare samt hur detta praktiskt ska handläggas....

4 nov 2014

Läs mer & boka

Elektrisk schemaläsning - grundkurs

Den här kursen vänder sig till dig som ritar eller behöver tolka elscheman. Du får ökad förståelse av elektriska scheman för att praktiskt kunna...

4 - 5 nov 2014

Läs mer & boka

Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning

Har du lyckats med ditt CE-arbete eller behöver du förbättra dina kunskaper ytterligare? I denna påbyggnadskurs ligger fokus på praktisk...

25 - 27 nov 2014

Läs mer & boka

Arbeta med härdplaster

Genomgången kurs gör att du får utföra arbete med härdplaster, vilket motsvarar arbetsmiljöverkets krav. Lär dig arbeta säkert med härdplaster. Undvik...

27 nov 2014

Läs mer & boka

BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare

Du får kunskap i vad som åläggs dig som  beställare, byggherre, BAS P och BAS U byggarbetsmiljösamordnare samt hur detta praktiskt ska handläggas....

2 dec 2014

Läs mer & boka

Ny ESA - Varför ny ESA?

Hur kommer ESA 14 påverka era nuvarande rutiner?
ESA har förändrats och för dig som redan använder ESA betyder detta att vissa rutiner måste...

2 dec 2014

Läs mer & boka

BAS P Byggarbetsmiljösamordnare

Här får du lära dig vad som krävs för att vara BAS-P. Vi tar upp grunderna i arbetsmiljölagen, bygg- och anläggningsarbete kontra drift och...

3 - 4 dec 2014

Läs mer & boka

Revision av ledningssystem - arbetsmiljö, kvalitet och miljö

Uppdaterad och utökad kurs - nu också med arbetsmiljörevision. Efter kursen kan du som revisor självständigt planera, genomföra och följa upp en...

18 - 20 feb 2015

Läs mer & boka

CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys

Hur säkra är dina maskiner och processer?
Maskindirektivet 2006/42/EG (AFS 2008:3) ger stora friheter till egna lösningar, men skapar...

3 - 5 mar 2015

Läs mer & boka
Alla kurser