Arbetsmiljö

STFs kurser inom området Arbetsmiljö hjälper dig att bli uppdaterad på de lagar och förordningar som gäller. Därmed kan du undvika olyckor och segdragna ansvarstvister. Vi har även utbildningar som ger dig konkreta verktyg för att uppnå en säkrare arbetsmiljö. 

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.

Jessica Bergmark
Marita Wallin

Läs mer

Kommande kurser

BAS P/U Byggarbetsmiljösamordnare

Du får efter genomgången kurs veta vad som åläggs en Beställare, Byggherre och en Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U och hur detta praktiskt ska...

30 sep 2014 (1 platser kvar)

Läs mer & boka

Olycksutredning - riskanalys och händelseanalys

Du får förståelse kring varför olyckor uppstår och du får lära dig att använda verktyg och metoder som gör att du kan förhindra olycksfall/tillbud....

Hösten 2014

Läs mer & boka

Potentialutjämning & Åskskydd

Du lär dig att utföra en potentialutjämning som uppfyller kraven för en elsäker anläggning. Här klargörs även vad som skiljer skyddsutjämning från...

7 - 8 okt 2014

Läs mer & boka

Sanktionsavgift

Nytt från Arbetsmiljöverket Juli 2014: Sanktionsavgift i stället för böter
– vad är skillnaden?
Här får du som arbetsgivare översiktlig...

20 okt 2014

Läs mer & boka

BAS P/U Byggarbetsmiljösamordnare

Du får efter genomgången kurs veta vad som åläggs en Beställare, Byggherre och en Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U och hur detta praktiskt ska...

21 okt 2014

Läs mer & boka

Lyftanordningar och lösa lyftredskap

Höga lagliga krav ställs på såväl tillverkare (konstruktionskraven/CE-märkning) som användare avseende fortlöpande tillsyn, ackrediterade...

21 - 22 okt 2014

Läs mer & boka

BAS-P och BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare

Du får efter genomgången kurs veta vad som åläggs en Beställare, Byggherre och en Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/BAS-U och hur detta praktiskt ska...

4 nov 2014

Läs mer & boka

Elektrisk schemaläsning-grundkurs

Den här kursen vänder sig till dig som ritar eller behöver tolka elektriska scheman. Du får ökad förståelse mellan symbolers utseende, betydelse och...

4 - 5 nov 2014

Läs mer & boka

Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning

Har du lyckats med ditt CE-arbete eller behöver du förbättra dina kunskaper ytterligare? I denna påbyggnadskurs ligger fokus på praktisk...

25 - 27 nov 2014

Läs mer & boka
Alla kurser