Arbetsmiljö

STFs kurser inom området Arbetsmiljö hjälper dig att bli uppdaterad på de lagar och förordningar som gäller. Därmed kan du undvika olyckor och segdragna ansvarstvister. Vi har även utbildningar som ger dig konkreta verktyg för att uppnå en säkrare arbetsmiljö. 

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.

Jessica Bergmark
Marita Wallin

Läs mer

Kommande kurser

BAS P Byggarbetsmiljösamordnare

I denna kurs, BAS P Byggarbetsmiljösamordnare, får du veta vad som krävs för att vara BAS P. Du får kunskap om arbetsmiljölagen,...

9 - 10 sep 2015

Läs mer & boka

BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare

Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets krav samt hur detta praktiskt kan...

30 sep 2015

Läs mer & boka

Revision av ledningssystem - arbetsmiljö, kvalitet och miljö

Uppdaterad och utökad kurs - nu också med arbetsmiljörevision. Efter kursen kan du som revisor självständigt planera, genomföra och följa upp en...

7 - 9 okt 2015

Läs mer & boka

CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys

Hur säkra är dina maskiner och processer? I kursen Maskinsäkerhet, CE-märkning och riskanalyser går vi igenom regelverket kring maskin- och...

20 - 22 okt 2015

Läs mer & boka

Seminarium - Ny lag om energikartläggning i stora företag

Senast den 5 december 2015 ska större företag rapportera till Energimyndigheten om deras verksamhet omfattas av lagen samt vilka delar av den som ska...

20 okt 2015

Läs mer & boka

ATEX direktiv

I kursen ATEX-direktiv går vi igenom vad du behöver veta för att kunna projektera, installera och kontrollera elektrisk och mekanisk utrustning...

26 - 28 okt 2015

Läs mer & boka

Olycksfallsbekämpning - utredning av olycksfall och tillbud

Lär dig använda metoder och verktyg som kan förhindra tillbud på arbetsplatsen! Kursen ger dig ökad kunskap, förståelse och praktiska verktyg att...

11 - 12 nov 2015

Läs mer & boka

Personsäkerhet i underhållsarbete

Skyldigheten att underhålla arbetsutrustningar såsom maskiner och andra tekniska anordningar finns i Arbetsmiljölagen. Bra utfört underhåll är...

17 - 18 nov 2015

Läs mer & boka

Arbeta med härdplaster

På kursen Arbeta med härdplast får du lära dig om de krav, risker och skyddsåtgärder som regleras i AFS 2005:18 samt ändringar, AFS 2012:4. Du får...

26 nov 2015

Läs mer & boka
Alla kurser