Arbetsmiljö

STFs kurser inom området Arbetsmiljö hjälper dig att bli uppdaterad på de lagar och förordningar som gäller. Därmed kan du undvika olyckor och segdragna ansvarstvister. Vi har även utbildningar som ger dig konkreta verktyg för att uppnå en säkrare arbetsmiljö. 

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.

Jessica Bergmark
Marita Wallin

Läs mer

Seminarie

Bra säkerhetskultur räddar liv

Hur kan vi förebygga att olyckor sker på arbetsplatsen? Och vilka är de vanligaste riskfaktorerna?

Kom och delta på halvdagsseminariet...

3 mar 2015

Läs mer & boka

Kommande kurser

Bra säkerhetskultur räddar liv

Hur kan vi förebygga att olyckor sker på arbetsplatsen? Och vilka är de vanligaste riskfaktorerna?

Kom och delta på halvdagsseminariet...

3 mar 2015

Läs mer & boka

CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys

Hur säkra är dina maskiner och processer?
Maskindirektivet 2006/42/EG (AFS 2008:3) ger stora friheter till egna lösningar, men skapar...

3 - 5 mar 2015

Läs mer & boka

Personsäkerhet i underhållsarbete

NY KURS!
Skaffa dig kunskaper och verktyg som hjälper dig att utveckla underhållet mot ett säkrare arbete. Både vid själva planering/utförande...

3 - 4 mar 2015

Läs mer & boka

BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare

Lär dig vad som åläggs beställare, byggherrar och arbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U enligt Arbetsmiljöverkets krav samt hur detta praktiskt kan...

24 mar 2015

Läs mer & boka

Lyftanordningar och lösa lyftredskap

Höga lagliga krav ställs på såväl tillverkare (konstruktionskraven/CE-märkning) som användare avseende fortlöpande tillsyn, ackrediterade...

25 - 26 mar 2015

Läs mer & boka

BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare

Lär dig vad som åläggs beställare, byggherrar och arbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U enligt Arbetsmiljöverkets krav samt hur detta praktiskt kan...

21 apr 2015

Läs mer & boka

BAS P Byggarbetsmiljösamordnare

Lär dig vad som krävs för att vara BAS P. Med kursen får du grunderna i arbetsmiljölagen, bygg- och anläggningsarbetet kontra drift och...

22 - 23 apr 2015

Läs mer & boka

BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare

Lär dig vad som åläggs beställare, byggherrar och arbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U enligt Arbetsmiljöverkets krav samt hur detta praktiskt kan...

20 maj 2015

Läs mer & boka

Revision av ledningssystem - arbetsmiljö, kvalitet och miljö

Uppdaterad och utökad kurs - nu också med arbetsmiljörevision. Efter kursen kan du som revisor självständigt planera, genomföra och följa upp en...

27 - 29 maj 2015

Läs mer & boka
Alla kurser