Arbetsmiljö

STFs kurser inom området Arbetsmiljö hjälper dig att bli uppdaterad på de lagar och förordningar som gäller. Därmed kan du undvika olyckor och segdragna ansvarstvister. Vi har även utbildningar som ger dig konkreta verktyg för att uppnå en säkrare arbetsmiljö. 

Produktutveckling

STF utvecklar kontinuerligt nya kurser. Vi ser fram emot att få fortsätta vara din partner i kompetenfrågor och tar gärna emot din input om det är något du saknar i vårat kursutbud! Kontakta vår Utbildningsområdesansvarig nedan för diskussion kring nyheter.

Jessica Bergmark
Marita Wallin

Läs mer

Kommande kurser

Potentialutjämning & Åskskydd

Du lär dig att utföra en potentialutjämning som uppfyller kraven för en elsäker anläggning. Här klargörs även vad som skiljer skyddsutjämning från...

11 - 12 jun 2015

Läs mer & boka

BAS P Byggarbetsmiljösamordnare

Lär dig vad som krävs för att vara BAS P. Med kursen får du grunderna i arbetsmiljölagen, bygg- och anläggningsarbetet kontra drift och förvaltning,...

9 - 10 sep 2015

Läs mer & boka

BAS P och U Byggarbetsmiljösamordnare

Lär dig vad som åläggs en byggarbetsmiljöansvarig och en byggarbetsmiljösamordnare (BAS) enligt Arbetsmiljöverkets krav. En byggarbetsmiljösamordnare...

30 sep 2015

Läs mer & boka

Revision av ledningssystem - arbetsmiljö, kvalitet och miljö

Uppdaterad och utökad kurs - nu också med arbetsmiljörevision. Efter kursen kan du som revisor självständigt planera, genomföra och följa upp en...

7 - 9 okt 2015

Läs mer & boka

CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys

Hur säkra är dina maskiner och processer? Maskindirektivet 2006/42/EG (AFS 2008:3) ger stora friheter till egna lösningar, men skapar emellertid...

20 - 22 okt 2015

Läs mer & boka

Olycksfallsbekämpning - utredning av olycksfall och tillbud

Lär dig använda metoder och verktyg som kan förhindra tillbud på arbetsplatsen! Kursen ger dig ökad kunskap, förståelse och praktiska verktyg att...

11 - 12 nov 2015

Läs mer & boka

Personsäkerhet i underhållsarbete

Skyldigheten att underhålla arbetsutrustningar såsom maskiner och andra tekniska anordningar Finns i Arbetsmiljölagen. Bra utfört underhåll är...

17 - 18 nov 2015

Läs mer & boka

Arbeta med härdplaster

Genomgången kurs gör att du får utföra arbete med härdplaster, vilket motsvarar arbetsmiljöverkets krav. Lär dig arbeta säkert med härdplaster. Undvik...

26 nov 2015

Läs mer & boka

Åskskydd

Kursen lär dig utföra åskskydd som uppfyller de kraven som gällande standard i området ställer; SS-EN 62305-serien med titeln Åskskydd.

26 nov 2015

Läs mer & boka
Alla kurser