Praktisk information

Här följer en sammanställning av information som är viktig att känna till vid bokning av kurs hos STF eller BFAB: 

Kursanmälan

För att boka plats på en kurs kan du anmäla dig via webben, ringa oss på 08-586 386 00, eller faxa 08-23 55 00. Anmälningar behandlas i den ordning de kommer till oss. Anmälningarna är bindande.

Bekräftelse

När vi mottagit din anmälan återkommer vi med en bekräftelse till dig. Skulle kursen vara fulltecknad meddelar vi dig. Om du önskar får du då förtur till nästa genomförande. Skulle kursen bli inställd meddelar vi dig senast 10 dagar innan kursstart.

Kallelse

Ca två veckor innan kursstart skickar vi ut en kallelse där du får information om var kursen kommer hållas, start och sluttider samt övrig information som kan vara viktigt att veta.

Kurstider

Start och sluttider för våra kurser och utbildningar kan skilja sig åt. Tiderna anges i kallelsen. Kontakta oss om du är osäker.

Kursavgifter

I kursavgiften ingår kursdokumentation. Kostnad för konferenspaket (lunch/kaffe/frukt) och ev. logi samt moms tillkommer. Kursavgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto.

Förhinder/Avbokning

Har du inte möjlighet att utnyttja din kursplats, får den överlåtas till någon annan person. Glöm inte att meddela detta till STF eller BFAB. Enligt branschens standardregler för avbokning debiteras 50% av kursavgiften vid avbokning 4-2 veckor före kursstart och 100% av kursavgiften vid avbokning 2-0 veckor före kursstart.

Hotellreservation

STF och BFAB reserverar vanligtvis rum för deltagarna vid internatkurser. Vid övriga kurser ombesörjer vi inte hotellbokning men ger information om närliggande hotell.
Här kan du boka din Scandic övernattning

Förkunskaper

För att få största möjliga utbyte av kursinnehållet ber vi dig, för din egen skull att läsa igenom förkunskaperna på respektive kurs. Kontakta oss om du är tveksam.

Företagsanpassad utbildning

Alla våra kurser kan genomföras på er arbetsplats. Läs mer om företagsanpassad utbildning här. Läs mer

Kurslokaler

Många av våra kurser genomförs på välkända konferensanläggningar i Stockholm och över hela landet. På Kungsholmen i centrala Stockholm har vi egna lokaler utrustade med all modern utrustning. I Bjurfors har vi en övningsanläggning där vi förlägger många av våra praktiska kurser och utbildningar, där utbildningarna kan genomföras som internat.

Force Majeure 

STF Ingenjörsutbildning AB / BFAB är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet och skall ej heller vara ansvarigt för skada i fall då kurs helt eller delvis måste inställas p g a föreläsares sjukdom. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Institutet självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.